آخرین مطالب

8 نوع از انواع گرادیانت

1- گرادیانت خطی Linear قبل از تسلط بر گرادیانت، مهم است که نوع گرادیانت مختلف را یاد بگیریم، ابتدا گرادیانت خطی، این گرادیانت با ایجاد یک دسته از رنگ هایی که در یک خط...